Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Eds. Darko Dolinar, and Marko Juvan. Vol. 10. Studia litteraria, 10. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008.
Dolinar, Darko, and Marko Juvan. Summary." Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk [Comparative Literature in the 20th Century and Anton Ocvirk]. Eds. Darko Dolinar, and Marko Juvan. Studia litteraria. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. 355-90. Download: comparative__literature_in_20th_century__summary.pdf (182.86 KB)
Juvan, Marko. Ideologije primerjalne književnosti: perspektive metropol in periferij." Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Eds. Darko Dolinar, and Marko Juvan. Studia litteraria. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. 57-91.
Virk, Tomo. Univerzalna ali nacionalna, globalna ali lokalna - ali pluralna primerjalna književnost?" Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Eds. Darko Dolinar, and Marko Juvan. Studia litteraria. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 205-221.
Dolinar, Darko, and Marko Juvan. Summary." Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk [Comparative Literature in the 20th Century and Anton Ocvirk]. Eds. Darko Dolinar, and Marko Juvan. Studia litteraria. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. 355-90. Download: comparative__literature_in_20th_century__summary.pdf (182.86 KB)
Virk, Tomo. Univerzalna ali nacionalna, globalna ali lokalna - ali pluralna primerjalna književnost?" Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Eds. Darko Dolinar, and Marko Juvan. Studia litteraria. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 205-221.
Virk, Tomo Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Eds. Darko Dolinar, and Marko Juvan. Studia litteraria. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.
Juvan, Marko. On the fate of the "great" genre." Writing literary history: selected perspectives from Central Europe. Eds. Marko Juvan, and Darko Dolinar. Frankfurt am Main, etc.: Peter Lang, 2006. 17-46.