Bovcon, Narvika, Aleš Vaupotič, and Barak Reiser Jaques [dʒeɪˈkwiz]. Ljubljana: ArtNetLab, 2009. Download: jaques_cat_reduced.pdf (4.09 MB)
Bovcon, Narvika Umetnost v svetu pametnih strojev: Novomedijska umetnost Sreča Dragana, Jake Železnikarja in Marka Peljhana. Eds. Jožef Muhovič. Acta. Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, 2009. Download: bovcon_usps.pdf (2.38 MB)
Bovcon, Narvika, and Aleš Vaupotič. New Media Spaces and New Media Objects." 51st International Symposium ELMAR-2009. Eds. Mislav Grgić, Jelena Božek, and Sonja Grgić. Zadar, Croatia: Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, 2009.  Download: elmar09_narvika_bovcon_po_recenziji_deljeni_url.pdf (251.18 KB); elmar09_narvika_bovcon_po_recenziji.doc (2.25 MB)