The Rhetorics of Space (International Conference)

City: 
Ljubljana
Country: 
Slovenia
Organizer: 
Slovene Comparative Literature Association, Department of Comparative Literature and Literary Theory (Faculty of Arts, University of Ljubljana), Institute of Slovene Literature and Literary Studies SRC SASA (Ljubljana)
Closing date for submissions: 
30 July, 2011
Event dates: 
24.11.2011 - 25.11.2011
Contact: 
Vanesa Matajc ( vanesa.matajc@guest.arnes.si ) and Varja Balžalorsky ( bvarja@gmail.com )

“RETORIKE PROSTORA” / “THE RHETORICS OF SPACE”

 

Mednarodna konferenca / International Conference

 

Ljubljana, 24-25 November 2011

 

Mala dvorana ZRC SAZU (Novi trg 4, 2. nadstropje)

Slovenian Academy of Sciences and Arts, Little hall (Novi trg 4, 2nd floor)

 

PROGRAM / PROGRAMME

 

Četrtek, 24. november 2011 / Thursday, November 24, 2011

 

15.00

Pozdravni nagovor / Opening address:

 

Marcello Potocco (Predsednik SDPK / President of Slovene Comparative Literature Association)

Vanesa Matajc, Varja Balžalorsky (Vodji konference / Directors of the conference)

 

15.10-16.10 Prvo zasedanje / First session (chair: Marcello Potocco)

Literatura v prostoru, prostor v literaturi: načini branja /

Literature in Space, Space in Literature: Ways of Reading

 

Marko Juvan, Urška Perenič (Ljubljana): Prostor slovenske literarne kulture: Okvir in cilji raziskovalnega projekta / The Space of Slovenian Literary Culture: Framework and Goals of a Research Project

 

David Šporer (Zagreb): Retorika prostora kot del poetike kulture / Rhetoric of Space as an Instance of Poetics of Culture

 

Alena Ćatović (Sarajevo): Retorika prostora v otomanski liriki / Rhetoric of Space in Ottoman Lyric Poetry

 

16.10.-16.40 Diskusija / Discussion

 

16.40.-17.00 Odmor / Coffee break

 

17.00-17.40 Drugo zasedanje / Second session (chair: Varja Balžalorsky)

Literarne podobe prestolnice /

Literary Images of the Capital

 

Sanjin Kodrić (Sarajevo): “Sarajevski tekst” v sodobni bošnjaški / bosansko-hercegovski književnosti (primer poezije Abdulaha Sidrana) / Sarajevian Text’ in Contemporary Bosniak / Bosnian-Herzegovinian Literature (The Case of Abdulah Sidran's Poetry)

 

Peter Svetina (Celovec / Klagenfurt): Iz vasi v mesto, po promendi na cesto: prostori Ljubljane v mladinski literaturi in filmu / From a Village to the City, along the Promenade on the Street:

Ljubljana's Sites in Youth Literature and Film

 

 

17.40-18.00 Diskusija / Discussion

 

20.00 Supper

 

Petek, 25. november 2011 / Friday, November 25, 2011

 

9.00-10.20 Tretje zasedanje / Third session (chair: Andrei Bodiu)

Literatura, zgodovina in nacionalna ideologija v ustvarjanju prestolnice /

Literature, History and National Ideology in Creating the Capital

 

Peter Hajdu (Budimpešta / Budapest): Spominska obeležja nacionalne literature v mestnem središču Budimpešte / The Memory of the National Literature in the Budapest City Centre

 

Marijan Dović (Ljubljana): “Vsak spominek, ki ga narod imenitnim možem stavi, ga tudi sebi stavi”: Vodnik, Prešeren in nacionalizacija topografije kranjske prestolnice / “Every monument, erected by a nation to its greats, is erected to the nation itself”: Vodnik, Prešeren and the Nationalization of the Carniolan Capital’s Topography

 

Tatjana Rojc (Trst / Triest, Nova Gorica): Tergeste Caput Mundi

 

Marcello Potocco (Koper): Prostor kot temelj kanadskega utemeljitvenega mita – da ali ne? / Space as Constituent of the Canadian Founding Myth?

 

 

10.20-11.00 Diskusija / Discussion

 

11.00-11.20 Odmor / Coffee break

 

11.20-12.20 Četrto zasedanje / Fourth session (chair: Alena Ćatović)

Mesto: reprezentacije družbenih razmerij v literaturi /

The City: Representations of Social Relations in Literature

 

Audinga Tikuiđienë (Vilna / Vilnius): Pesniška mitologija mesta Vilna / Vilnius City Poetical Mythology

 

Katja Mihurko Poniž (Nova Gorica): Družbeni spol in prestolnica v besedilih Zofke Kveder: retorične konstrukcije položaja žensk v urbani topografiji / Gendering the Capital: Zofka Kveder's Rhetorical Construction of Woman's Position in the Urban Topography

 

Ele-Mari Talivee (Tallinn): Mapiranje zgodnjega mestnega prostora v Estoniji: Talin in vzpostavljanje nacionalne prestolnice v književnosti / Mapping the Early Estonian City Space of Tallinn while Constructing the National Capital in Literature

 

12.20.-12.50 Diskusija / Discussion

 

13.00 Lunch

 

15.00-16.20 Peto zasedanje / Fifth session (chair: Peter Hajdu)

Prestolnica v literaturi in kulturi: obrobja in središča /

The Capital in Literature and Culture: Centres and Peripheries

 

Andrei Bodiu (Brasov): Privid prestolnice / The Capital’s Mirage

 

Tomaž Toporišič (Ljubljana, Koper): (Ponovno) uprizoriti retorike prostora / (Re)staging the Rhetorics of Space

 

Maija Burima (Riga, Daugavpils): Upodobitve Rige v latvijski književnosti ob koncu devetnajstega in na začetku dvajsetega stoletja: teksti in konteksti / Representation of the Image of Riga in Latvian Literature of the Late Nineteenth – Early Twentieth Century: Texts and Contexts

 

Vanesa Matajc (Ljubljana): Literatura in konstrukcija prostorskih simbolov: kratek zgodovinski pogled na Ljubljano / Literature and Construction of Spatial Symbols: a Short Historical View on Ljubljana

 

16.20-17.00 Diskusija / Discussion

 

17.00-17.20 Odmor / Coffee break

 

17. 20. Sklepna diskusija / General Discussion

 

 

CFP *****************************************************************************

 

>>SLOVENŠČINA

International Conference The Rhetorics of Space”

Ljubljana, 24-25 November 2011

Organizers: Slovene Comparative Literature Association, Department of Comparative Literature and Literary Theory (Faculty of Arts, University of Ljubljana), Institute of Slovene Literature and Literary Studies SRC SASA (Ljubljana).

Participants: 18-20

Financial support: Slovene Public Book Agency

Working language of the conference: English

The organizers will cover the costs of accommodation (23-26 November) in Hotel Emonec (located in the centre of Ljubljana).


 

The articles resulting from the papers presented at the conference will be published in a (reviewed) scientific monography in 2012/2013.


 

International Conference The Rhetorics of Space”

 

The international conference “The Rhetorics of Space” addresses the question of the relationship between the capital and culture. This relationship was argued by Stephen Mullaney in 1997 (“Toward a Rhetoric of Space in Elizabethan London”): it refers to the urbanistic arrangement and characteristic rituals of a city which, acting the role of the capital of a single community, has attained the status of a privileged place, i.e. the centre of the cultural space of a single community during its cultural history. In this aspect, its spatial arrangement can be read as the representation of power. Referring to this new-historicist point of view, the thematics of the conference place stress especially on the role of literature and literary histories in creating the relationship between the capital and culture, as well as enabling modifications (or transformations) of this perspective by also taking into account U. Eco’s, or J.M. Lotman’s etc. cultural semiotics. The argument for both these modifications derives from moving the field of such research to the single Central-, East- , Nord- and South-European territories formed by their communities as their own cultural spaces. Namely, it seems that forming, arranging, or representing the capitals as centres of the cultural space of a single community inhabiting these territories are highly motivated by continuous re-employment of literature and literary histories.

According to specific historical-political circumstances, cultural spaces drawn in the above-mentioned territories represent the identities of the single communities in characteristic (cultural) encoding of the literary-spatial signs arranged in the urban area of a single capital. These specifics or characteristic encodings have been created from about the middle of the 19th century (the process of urbanistic modernizations in the capitals of these territories also started at this time), when the single cultural communities in these territories started intensively to ascribe to themselves the identity of the national community, aiming at the official confirmation of this kind of identity in the “final” form of political emancipation, i.e. the (national) state, which was mostly gained in about the last decade of the 20th century.

The spatial arrangements, or representations of single capitals as the centres of cultural spaces can also be read as maps of cultural-spatial signs among which the most privileged status, as it seems, was ascribed to the literary-spatial signs, due to the privileged cultural-political function of literature and literary histories of a single community in these territories. Therefore, the similarities or at least the comparable cultural-historical circumstances in which the central cultural spaces of capitals were urbanistically arranged can be recognized especially in the light of the national and comparative literary and cultural histories of these territories. According to the thesis of Slovene comparative literature historian D. Pirjevec, the literature of a single community that understands itself as a national community, while it has not yet gained its political emancipation in the desired form of a (national) state, should be identified with the culture (of such a community) and, according to the level of deficiency of the (national) state’s infrastructure should also attend to the duties or functions of the state institutions.

The central part of the conference also addresses the question of the representational and representative “character” of the capital as the cultural and political spatial centre of a single (national, multinational, etc.) community in the aspect of literary-spatial signs, or representations of literature as a privileged domain of one community’s identity created in special and similar historical-political and cultural-political circumstances. This creation characterized the modernizing arrangements and supporting activities of the culturally central urban space of a single capital which has retroactively and additionally supported the cultural(-political) functions of literature and literary histories for confirming one community’s identity until the present day, i.e. in the political frames of the European Union, which in principle gains its identity on the grounds of the cultural diversity of its members. Mapping the cultural space of the capitals from this aspect also stresses the inevitable role of the national and comparative literary histories in creating the significant literary-spatial signs for representing the spatial consolidation of the community’s identity. Therefore, the research can be based on the literary- and cultural-historical perspectives.

Thematics:

 1. theoretical aspects for researching the modes by which the cultural space (of the capital) gains meanings, represents itself as such, or creates its (literary) cultural-spatial signs (perspectives of new historicism, semiotics of culture, comparative literary history).

 2. Concrete arrangements, i.e. (literary-)cultural mappings of single capitals by taking into account the spatial positions, names, images, etc. of the monuments, buildings, streets, squares, etc. which refer to the literature, literary history and literary and cultural historiography of a single cultural community; the spatial relations between them and the role of literary history in creating these relations.

 3. Rituals (especially those which refer to the literary spatial signs) as representations of a single cultural space’s identity, i.e. the rituals which are performed in the territory of the capital, confirming the cultural identity of the community by cyclical or on special political-historical occasions performed events, which literary-culturally “present” the past, or represent the “invention of tradition” of a single community.

 1. Special relations between spatial signs in different historical periods of a single (even just “local”, i.e., politically subordinated) capital as a cultural centre: this aspect refers to those historical periods in which one cultural community was not emancipated in the political form of “its” (independent) state, i.e., it created itself in the frames of this or that more extensive (for example, multi-national) state-political form. These topics can be further divided into the following aspects:

  a) in the perspective of ideological hegemony, the cultural-political spatial signs of “the state” in one “local”, i.e., subordinated capital (like Ljubljana in comparison to Vienna as the factual political capital of the multi-national Austro-Hungarian state) can differ from the signs created by its single politically non-emancipated cultural community;

  b) especially from the middle or the end of the 19th centuy on, urbanistic aims (and plans) for modernizing the (local, subordinated) capitals can clearly stress these ideological differences;

  c) literary spatial signs in the space or cultural map of a single capital can also be read from the aspect of the deficiency of such spatial-material “proofs”, which should confirm the spatial presence of one cultural minority in the centre, i.e., the capital of the cultural space. Such possible deficiency as a result of the selection of literary cultural spatial signs can be reviewed from the aspect of comparative and national literary histories, especially of their historically different canonizations of literature.

 2. Representations of a single capital as the (political) cultural centre of one community, referring especially to the literary tradition: a) in literature (including travel literature, etc.); b) in visual (and other) arts; c) referring to the theatre or performing arts, etc.

Author of the concept: dr.Vanesa Matajc (University of Ljubljana); the idea appeared in discussions with dr. Jüri Talvet (University of Tartu)


 

Please e-mail the title of your 20-minute paper, a 250-300 word abstract, your short curriculum vitae (5 lines) and your full contact address to

Vanesa Matajc ( vanesa.matajc@guest.arnes.si ) and Varja Balžalorsky ( bvarja@gmail.com ) not later than 30 July 2011.

All participants whose abstract has been accepted will receive an official invitation to the conference issued by Slovene Comparative Literature Association (Faculty of Arts, University of Ljubljana; Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenia).


 

dr. Vanesa Matajc, dr. Varja Balžalorsky


Mednarodna konferenca Retorike prostora

Ljubljana, 24.-25. november 2011

Organizator: Slovensko društvo za primerjalno književnost, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede.

Finančna podpora: JAK


 

Mednarodna konferenca izhaja iz obravnave razmerja med prestolnico in kulturo, kot jo je utemeljil Stephen Mullaney (“Toward a Rhetoric of Space in Elizabethan London”, 1997): urbanistična ureditev in rituali, ki jo podpirajo, v mestu, ki ima kot prestolnica skupnosti kulturno(zgodovinsko) privilegiran prostorski položaj v skupnosti, razkriva delovanje moči. Teme konference prenašajo poudarek te novohistoristične perspektive posebej na vlogo literature ter literarnih zgodovin v razmerju med prestolnico in kulturo, omogočajo modfikacije te perspektive z vidika (Ecove, Lotmanove itn.) semiotike kulture, to pa zaradi premika raziskovanja v posamezne srednje-, vzhodne- ter južnoevropske prostore, ki pri vzpostavljanju prestolnic kot kulturnih centrov skupnosti, zdi se, še posebej privilegirajo literaturo in literarne zgodovine.

Navedeni prostori zaradi specifičnih političnozgodovinskih okoliščin tudi s prostorskimi znaki svojih prestolnic soustvarjajo identiteto posameznih skupnosti, ki se zlasti od okoli sredine 19. stoletja (ki je tudi obdobje urbanističnih modernizacij) naprej prepoznavajo kot nacionalne skupnosti, državnopolitično emancipacijo kot pripisano potrditev te identitete pa so večinoma dosegle proti koncu 20. stoletja. Literarne in kulturne zgodovine teh skupnosti torej razkrivajo primerljivo specifiko (veliko mero podobnosti) v ureditvi oziroma reprezentaciji prestolnice kot centra kulturnega prostora. Podobnost pri tem še posebej razkriva raziskovalno izhodišče v Pirjevčevi tezi, po kateri se literatura tiste nacionalno opredeljene skupnosti, ki (še) ni vzpostavila svoje politične emancipacije v lastno državo, poistoveti s kulturo in kot taka zaradi manka državne infrastrukture opravlja tudi državnoinstitucionalne funkcije.

Osrednji predmet konferenčne raziskave je torej obravnava reprezentacijskega “značaja” prestolnice kot kulturnega in političnega "centra" prostora kake (nacionalne) skupnosti, zlasti z vidika vloge literature ter nacionalnih in primerjalnih literarnih zgodovin, ki so v procesu nacionalne in/oziroma državnopolitične emancipacije privzele privilegiran položaj v kulturi in državotvorno funkcijo, s tem pa temeljno zaznamovale modernizacijsko urejanje in vzdrževanje centralnega urbanega prostora prestolnice, ki je tudi vzvratno oziroma nadalje poddpiral vlogo literature ter nacionalnih in primerjalnih literarnih zgodovin v identitetah skupnosti, do vključno sodobnosti znotraj Evropske zveze, ki si identiteto načeloma vzpostavlja iz kulturnih raznolikosti svojih članic.

Okvirne teme konference:

 1. teoretski vidiki raziskave načinov, po katerih se opomenja kulturni prostor (perspektive novega historizma in semiotike kulture, kulturne vloge primerjalnih in nacionalnih literarnih zgodovin).

 2. Konkretne ureditve possameznih prestolnic oziroma urbanih prostorov kot kulturnih centrov possameznih skupnosti: prostorskih znakov, kot so spomeniki, stavbe, ulice in trgi z referenco na literaturo; prostorska razmerja med njimi in vloga literarnih zgoovin pri vzpostavitvi teh razmerij.

 3. Rituali (posebej v navezavi na literarne prostorske znake) kot reprezentacije identitete prostora: rituali, ki potekajo v prestolniškem prostoru in vzdržujejo identiteto skupnosti, tako da ciklično ali v prelomnih zgodovinskih dogodkih literarno-kulturno "posedanjajo" preteklost oziroma reprezentirajo “iznajdbo tradicije” posameznih skupnosti).

 4. Razmerja med prostorskimi znaki prestolnice v tistih kulturnih prostorih oziroma njihovih posameznih zgoddovinskih obdobjih, v katerih kulturna skupnost ni politično (ddržavno) emancipirana, marveč deluje znotraj te ali one širše (npr. večnacionalne) državnopolitične tvorbe: a) prostorski znaki države utegnejo biti z vidika ideološke hegemonije drugačni od prostorskih znakov državnopolitično neemancipirane skupnosti v (lokalni) prestolnici te skupnosti; b) urbanistični cilji pri modernizaciji prestolnice (zlasti od sredine in konca 19. stoletja naprej do danes) lahko poudarjajo to ideološko razliko; c) možna ideološka selekcija (literarno) prostorskih znakov kot prostorsko-materialnih “dokazov” za navzočnost manjšinjske skupnosti (kot “neumestljive”) v kulturnem prostoru in vloga nacionalnih in primerjalnih literarnih zgodovin pri tej selektivni izgradnji semiotične infrastrukture.

 5. Reprezentacije prestolnice kot kulturnega centra skupnosti (posebej v navezavi na literarno tradicijo): a) v literaturi (tudi potopisju itn.); b) z gledališčem; c) v likovni umetnosti; itn.


 

Rok za oddajo naslova referata (20 minut), kratkih povzetkov (250-300 besed), informacije o avtorju/avtorici (5 vrstic) in polnega naslova za komuniciranje je 30. julij 2011.

Kontaktna naslova:

Vanesa Matajc ( vanesa.matajc@guest.arnes.si ),

Varja Balžalorsky (bvarja@gmail.com )

AttachmentSize
final.slo_.eng_.rhetorics.of_.space_.conference.programme.doc35 KB
1.rhetorics.of_.space_.call_.for_.papers.doc83 KB
1.retorike.prostora.vabilo.referentom.doc74 KB