Prof. Elke Brems

Title prefix: 
Prof.
First name: 
Elke
Family name: 
Brems
Country: 
Belgium
Institution: 
University College Brussels
Short description: 
Professor in Dutch Literature and Translation Studies
Languages: 
Dutch, English, French, German, Spanish (un poco)
Teaching areas: 
Dutch Literature, Literary Studies, Translation Studies, Literary Criticism
Research areas: 
Dutch Literature, Modern Literature, Comparative Literature, Translation Studies
Publications: 
Liste de publications Elke Brems Livre Auteur ou co-auteur de livres Elke Brems, Alles is leugen. De vroege romans van Gerard Walschap. Manteau, Antwerpen, 1999. Articles publiés dans un recueil Elke Brems, ‘The Supporting Cast, Sotto Voce’. In: Herman Servotte, W.H. Auden, De zee en de spiegel. Geannoteerde vertaling van The Sea and the Mirror. Pelckmans, Kapellen, 1993.Elke Brems, Ecoutez la voix du sang. Le discours de la critique littéraire dans le quotidien “Volk en Staat” (juin 1940- juin 1941). In: Paul Aron e.a. (ed.), Textyles. Leurs Occupations. L’impact de la Seconde Guerre mondiale sur la littérature en Belgique. Textyles, Bruxelles, 1997, p.129-140. Elke Brems, 'Aanhoort het bloed'. Het literair-kritische vertoog in Volk en Staat (juni 1940-juni 1941)’. In: Dirk de Geest, Paul Aron, Dirk Martin, Hun kleine oorlog. Peeters, Leuven, 1998, p.95-110.Elke Brems, Hooger Leven. In: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Lannoo, Tielt, 1998.Elke Brems, Volk. In: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Lannoo, Tielt, 1998.Elke Brems, 'Onze droom ligt verder.' Over de kritische teksten van Gerard Walschap in het tijdschrift Hooger Leven. In: E. Brems, H.Brems en D. De Geest (red.), Van ‘Hooger Leven’ tot ‘De Vlag’. Literatuuropvattingen in het interbellum in Vlaanderen (1920-1940). Peeters, Leuven, 1999, p.57-85.Elke Brems, Snowed-in poems. The poetry of Miriam Van hee. In: The Low Countries 1999-2000. Stichting Ons Erfdeel, Rekkem, 2000, p.183-184.Elke Brems, Poèmes enneigés. In: De quoi parler ce soir? Waarover vanavond spreken? Stichting Ons Erfdeel, Lille 2000, p.59-61.Elke Brems, De strijd der seksen. In: Paul Lebeau, Xanthippe. Met een nawoord van Elke Brems. Houtekiet, Antwerpen, 2001, p.197-205.Elke Brems, Geschiedenis als spiegel. In: Rose Gronon, De ramkoning. Met een nawoord van Elke Brems. Houtekiet, Antwerpen, 2002, p.199-207.Elke Brems, Bakvisromantiek en existentiële twijfels. Over de vreemde vrouwenliteratuur van Anna Blaman. In: E. Brems, G. Claassens en J. Lensen (red.), Ken ik u niet? Over het vreemde en de vreemdeling in de Nederlandse literatuur. Peeters, Leuven, 2003, p.5-24Elke Brems, Een boek om traag te lezen. Over de emblemata van Charlotte Mutsaers. In: H.Brems, G.H.M. Claassens en M. Van Vaeck (red.), De steen van Alciatio. Literatuur en visuele cultuur in de Nederlanden. Opstellen voor prof. dr. Karel Porteman bij zijn emeritaat. Peeters, Leuven, 2003, p.923-943.Elke Brems, ‘Ieder gebaar is nutteloos.’ Over de omstreden novelle Scherzando ma non troppo van Paul de Wispelaere. In: Erik Spinoy (red.), Mythe en geschiedenis. De wereld van Paul de Wispelaere. VUBPRESS, Brussel, 2003, p.15-27.Elke Brems, De solistenpartituur van Schouwenaars. In: Clem Schouwenaars, Een nacht op Elba. Met een nawoord van Elke Brems. Houtekiet, Antwerpen/Amsterdam, 2004, p.89-100.Elke Brems, De dynamiek van het verzaken. Over het proza van Maurice Roelants. In: Dirk de Geest & Reine Meylaerts (red.), Littératures en Belgique/Literaturen in België. Diversités culturelles et dynamiques/ Culturele diversiteit en literaire dynamiek. P.I.E.-Peter Lang, Brussel, 2004, p.225-237.Elke Brems en Jan Lensen, Strijd of medelijden? Aspecten van het sociaal-kritische engagement in enkele romans van Lode Zielens en Marcel Matthijs. In: Jaarboek voor Literatuurwetenschap. La lotta continua? Literatuur en klasse. Peeters, Leuven, 2004, p.186-203.Elke Brems, Het protocol van de literaire kritiek. Over de receptie van Vlaamse genealogisch proza. In: T. Van Deel, Marita Mathijsen en Gerard de Vriend (red.), Kijk op kritiek. Essays voor Kees Fens. Querido, Amsterdam, 2004, p.260-270.Elke Brems, De mens en zijn code. Over het proza en de poëzie van Maurice Roelants. In: Martine de Clercq en Stefan van den Bossche, (red.), Ik begrijp deze variaties in een gemoed. Bijdragen colloquium Maurice Roelants. Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2004, p. 11-29.Elke Brems, 'Alsof 't de eerste keer ware'. Over 'Prutske' (1922) van Stijn Streuvels. In: Marcel De Smedt (red.), 'Op den drempel der wereld-halle'. Over Prutske van Stijn Streuvels. Jaarboek X van het Stijn Streuvelsgenootschap. Lannoo, Tielt, 2005, p.47-75. Elke Brems, Kijken door een kartonnen lijstje. Zenne en Zoniën in het werk van Herman Teirlinck. In: Martine de Clercq en Stefan van den Bossche (red.), Zangers der Groene Waranden. Beelden van de literair-historische groene rand rond Brussel. Universitaire Pers Leuven, 2006, p.123-142.Elke Brems, Door de golven gekust. [Over Charlotte Mutsaers] In: Tom Sintobin en Koen Rymenants (red.), Aan dezelfde zee. Oostende in de Nederlandse literatuur. Davidsfonds, 2007, p.184-189. Elke Brems, Het vagevuur van het modernisme. Walschaps houding ten opzichte van het internationale modernisme. In: Lut Missinne & Hans Vandevoorde (red.). Gerard Walschap, Regionalist of Europeeër (1922-1940). Antwerpen/Apeldoorn: Garant 2006, p.57-70.Elke Brems, Ter inleiding. In: E. Brems, H. Brems, D. De Geest en E. Vanfraussen (red.), Achter de verhalen. De Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw. Peeters, Leuven, 2007.Elke Brems en Eva Brems, Het verhaal als wapen. Notities bij de roman Wat is de wat van Dave Eggers. In: Koen Lemmens en François Jongen (red.), Recht & Literatuur. Brugge: die Keure, 2007, p.73-88.Elke Brems en Tom Sintobin, Een onvoegzaam oeuvre. Over het proza van F.V. Toussaint van Boelaere. In: E. Brems en T. Sintobin, De goudsmid en de klein-inquisiteur. Essays over F.V. Toussaint van Boelaere, gevolgd door een geannoteerde uitgave van 'Het Gesprek in Tractoria'. KANTL, Gent, 2008. (nog niet verschenen)Elke Brems en Tom Sintobin, Geannoteerde uitgave van 'Gesprek in Tractoria' van F.V. Toussaint van Boelaere (1923). In: E. Brems en T. Sintobin, De goudsmid en de klein-inquisiteur. Over F.V. Toussaint van Boelaere. KANTL, Gent, 2008. (nog niet verschenen)Elke Brems, Zo zouden ze nooit worden. Het kinderspel als utopie in de romans van Eric de Kuyper. In: Anne Decelle, An Faems en Tom Sintobin, Aan de voet van de regenboog. De utopie in de Nederlandse literatuur. Peeters, Leuven, 2008 (nog niet verschenen)Elke Brems, A sophisticated form of lying. Hugo Claus and his poetics of unreliability. In: Elke D’hoker en Gunther Martens (eds), The Unreliable Narrator in Twentieth-Century Western Literatures. De Gruyter, Berlin, 2008. (nog niet verschenen) Recueils publiés en tant qu’éditeurElke Brems, Hugo Brems en Dirk de Geest, Van ‘Hooger Leven’ tot ‘De Vlag’. Literatuuropvattingen in Vlaanderen (1920-1940). Peeters, Leuven, 1999.Elke Brems, Gerard Walschap. De weg van een romanschrijver. Bezorgd en geannoteerd door Elke Brems. Stichting Gerard Walschap, Antwerpen, 2000.E. Brems, G. Claassens en J. Lensen (red.), Ken ik u niet? Over het vreemde en de vreemdeling in de Nederlandse literatuur. Peeters, Leuven, 2003Elke Brems, Gerard Walschap. Neem mij niet kwalijk, ik lees geen romans. Bezorgd en geannoteerd door Elke Brems. Stichting Gerard Walschap, Antwerpen, 2004. E. Brems, A. Faems en E. Vanfraussen (red.), Kabaal! Feest en strijd in de Nederlandse literatuur. Peeters, Leuven, 2004.E. Brems, H. Brems, D. de Geest, E. Vanfraussen (red.), Achter de verhalen. De Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw. Peeters, Leuven, 2007. E. Brems en T. Sintobin (red.), De goudsmid en de klein-inquisiteur. Essays over F.V. Toussaint van Boelaere, gevolgd door een geannoteerde uitgave van 'Het Gesprek in Tractoria'. KANTL, Gent, 2008. (nog niet verschenen) Article Articles dans des revues internationalesElke Brems, Lut Missinne: Kunst en leven: een wankel evenwicht. In: Spiegel der Letteren, jrg.37 (1995), nr.2-3, p.246-249. (recensie)Elke Brems, F.C. Terborgh. Schrijverschap in wording. In: Spiegel der Letteren, jrg.37 (1995), nr.4.Elke Brems, Geertrui Daem. In: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandse literatuur, Martinus Nijhoff Uitgevers, Groningen, februari 1996.Elke Brems, Anna Enquist: Het Geheim. In: Lexicon van literaire werken, Martinus Nijhoff Uitgevers, Groningen, november 1997.Elke Brems, Lode Zielens. In: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandse literatuur, Martinus Nijhoff Uitgevers, Groningen, mei 1997.Elke Brems, Joris Note. In: Kritisch Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur, Martinus Nijhoff Uitgevers, Groningen, augustus 1998.Elke Brems, 'Dit is de geschiedenis van ons.' Over de roman ‘Houtekiet’ van Gerard Walschap. In: Spiegel der Letteren, jrg. 40 (1998), nr.3, p.157-186.Elke Brems, 'Herken mij nooit meer.' Over de roman ‘Sibylle’ van Gerard Walschap. In: Dietsche Warande en Belfort, jrg. 143 (1998), nr. 4, p.477-490.Elke Brems, Recent proza in Vlaanderen en Nederland. Kleine groepjes en eenlingen. In: Neerlandica extra muros, jrg.38 (2000), nr.1, p.20-28.Elke Brems, Jos Joosten en Jos Muyres (red.): Dromen en geruchten. In: Spiegel der Letteren, jrg. 40 (1998), nr.4, p.339-340. (recensie)Elke Brems, Pleins de bruit: les poèmes fantasques de Peter Holvoet-Hanssen. In: Septentrion, jrg.29 (2000), nr.2, p.80-82.Elke Brems, Leo Pleysier, Zwart van het volk. In: Lexicon van Literaire Werken, Martinus Nijhoff Uitgevers, Groningen, mei 2000.Elke Brems, 'Le désir de la queue perdue': la poésie récente de langue néerlandaise. In: Septentrion, jrg.29 (2000), nr.3, p.7-12.Elke Brems, ‘Als van lippen die heimelijk lachen’. Over het proza van Maurice Roelants. In: Literatuur, jrg.18 (2001), nr.6, p.350-358.Elke Brems, ‘Ik durf het niet uitmaken’. Het aarzelende proza van René Berghen. In: Spiegel der Letteren, jrg.43 (2001), nr.4, p.333-349.Elke Brems, M.J.G.de Jong, Een verre vrouw van taal. Over Gerrit Achterberg, zijn dichterschap, zijn leven en zijn interpreten. In: Spiegel der Letteren, jrg.43 (2001), nr.4, p.367. (recensie)Elke Brems, René Berghen. In: Kritisch Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur, Martinus Nijhoff Uitgevers, Groningen, mei 2001.Elke Brems, Rien n’est banal: érudition, passion et mythe chez Christine D’haen. In: Septentrion, jrg.30 (2001), nr.3, p.78-80.Elke Brems, Stefaan Evenepoel, Volmaakt onaf. Over stijl en thematiek in de vroege poëzie van Rutger Kopland. In: Spiegel der Letteren, jrg.43 (2001), nr.2, p.164-167. (recensie)Elke Brems, Urbain van de Voorde. In: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandse literatuur, Martinus Nijhoff Uitgevers, Groningen, augustus 2002.Elke Brems, De Tijdstroom (1930-1934). ‘De opbouw ener persoonliker en menseliker kunst’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jrg.119 (2003), nr.1, p.74-89.Elke Brems, Van ondergeschikt belang? Stephanie Vetter in de Vlaamse literatuur In: Gender. Tijdschrift voor genderstudies, jrg.6 (2003), nr.4, p.16-26.Elke Brems, Het scherpe genoegen van de metafoor. Over het proza van Raymond Brulez. In: Neerlandistiek.nl, 04.04 (februari 2004).Elke Brems en Stéphanie Vanasten, 'Als de oorlog woedt of broeit of loeit'. Geschiedschrijving en 'Het Verdriet van België'. In: Nieuwste Tijd, jrg.4 (2005), nr.1 (nr 13), p.29-34.Elke Brems, Pierre Platteau. In: Kritisch Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur, Martinus Nijhoff Uitgevers, Groningen, november 2005.Elke Brems, Iedere gelijkenis is louter toevallig. Realisme in recent Vlaams proza. In: R. Hubert e.a. (ed.), Borders of realism. E-Montaigne, Collège Erasme, 2005.Elke Brems, Naar huis schrijven. De ruimte in Vlaams genealogisch proza. In: Nederlandse letterkunde, jrg.10 (2005), nr.4, p.299-312.Elke Brems en Reine Meylaerts, ‘Exaltons donc les deux cultures’. Intra-Belgische literaire relaties tijdens het interbellum. In: Spiegel der Letteren, jrg.47 (2005), nr.3, p.221-249.Elke Brems, Leo Pleysier. In: Kritisch Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur, Martinus Nijhoff Uitgevers, Groningen, juni 2006.Elke Brems, Ik verstond mijn moeder. De laatste roman van Maurice Roelants: 'Gebed om een goed einde' uit 1944. In: ZL, jrg.5 (2006), nr.3, p.68-82.Elke Brems, Family keepers. On the contemporary family novel in Flanders and the Netherlands. In: Canadian Journal of Netherlandic Studies, 27 (2006), nr.2, p.1-9.Elke Brems, Herinnering als herkansing. Over de romans van Eric de Kuyper. In: Literatuur zonder leeftijd, jrg.20 (2006) nr.70, p.95-107.Elke Brems, Deugnieten en leugenaars. Seksuele initiatie in Vlaams autobiografisch proza. In: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 2006. (nog niet verschenen)Elke Brems, A Flemish tale: Flemish roots-literature and the dismantling of Flemish identity. In: Dutch Crossing, 30 (2006), 2, p.295-305. Elke Brems, Enkele notities over literaire kritiek en het internet. In: Neerlandistiek.nl, 2007, 0707b. Elke Brems, 'Mannen, gegroet! Representaties van mannelijkheid bij Streuvels, Bordewijk en Walschap'. In: Tom Sintobin en Marcel De Smedt (red.), Jaarboek XIII van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt: Lannoo, 2008.Elke Brems, Vincent Buyens en An Faems, De tekst en de drager, themanummer van Spiegel der Letteren, 2008 (nog niet verschenen).Elke Brems, Noise and nostalgia. The literary identities of Brussels in contemporary Dutch literature. In: Modern Language Review, januari 2009. Articles dans des revues nationales avec comité de lectureElke Brems, De ondogmatische onbevangenheid van Vasalis. In: Ons Erfdeel, jrg.41 (1998), nr.2, p.267-269. (recensie)Elke Brems, Jo Govaerts: 'Apenjaren'. In: Ons Erfdeel, jrg. 41 (1998), nr. 5, p.743-744. (recensie)Elke Brems, 'Huisraad' van Anneke Brassinga. In: Ons Erfdeel, jrg. 42 (1999), nr. 1, p.115-116. (recensie)Elke Brems, Peter Theunynck, ‘De bomen zijn paars en de hemel’. In: Ons Erfdeel, jrg. 42 (1999), nr. 5, p.752-754. (recensie)Elke Brems, Een bonkend abces. De poëzie van Piet Gerbrandy. In: Ons Erfdeel, jrg.43 (2000), nr.1, p.108-110. (recensie)Elke Brems, Ontsnappen in en uit de taal. De poëzie van Peter Holvoet-Hanssen. In: Ons Erfdeel, jrg.43 (2000) nr.3, p.427-429. (recensie)Elke Brems, 27 gedichten & Geen lied. (Over de poëzie van Ramsey Nasr). In: Ons Erfdeel, jrg.43 (2000), nr.5, p.747-749. (recensie)Elke Brems, ‘Hoorde u mij niet?’ Drie gerijpte poëziedebuten. In: Ons Erfdeel, jrg.44 (2001), nr.1, p.31-39.Elke Brems, ‘Aardse verzen, gewonnen op het lege blad.’ 'Kornoeljebloed' van Hubert van Herreweghen. In: Ons Erfdeel, jrg.44 (2001) , nr.2, p.273-275. (recensie)Elke Brems, Joris Note. In: CD-Rom Open boeken. Het proza van 12 Vlaamse auteurs. VLABIN-VBC, Antwerpen, 2001.Elke Brems, Al fluitend. Over de poëzie van Anton Korteweg. In: Ons Erfdeel, jrg.35 (2002), nr.3, p.436-438. (recensie)Elke Brems, Afrekenen met het huiselijke. Over de auteur Mark Boog. In: Ons Erfdeel, jrg.35 (2002), nr.3, p.440-442. (recensie)Elke Brems, Straf schrijven in Deerlijk. Genealogisch proza van Luuk Gruwez. In: Ons Erfdeel, jrg.47 (2004), nr.5, p.707-715.Elke Brems, U zelf naar de ziel tasten. Maurice Roelants als dichter en romanschrijver. In: Kunsttijdschrift Vlaanderen, jrg.54 (2005), nr.304, p.2-8.Elke Brems, Iedereen moest langs haar passeren. 'Celestien' van Monika van Paemel. In: Ons Erfdeel, jrg.48 (2005), nr.1, p.131-134. (recensie)Elke Brems, Beluister de vertrouwde woorden. Over de poëzie van Marc Tritsmans. In: Ons Erfdeel, jrg.49 (2006), nr.2, p.217-224.Elke Brems, Volg de gids (niet). Zenne en Zoniën bij Herman Teirlinck. In: Vlaanderen, jrg.55 (2006), nr.311, p.155-159. Articles dans d’autres revuesElke Brems, Willem Wilmink. De aarde is plat. In: Poëziekrant, jrg.20 (1996), nr.1, p.25. (recensie)Elke Brems, De verkondiger van het bloed. De literaire opvattingen van Ferdinand Vercnocke in Volk en Staat (juni 1940-juni 1941). In: Driemaandelijks Tijdschrift van de Stichting Auschwitz, januari 1996, p.5-22.Elke Brems, Hanny Michaelis. Leven is sterven. In: Poëziekrant, jrg.20 (1996), nr.5, p.18-19. Elke Brems, Hans Warren. Leven om te kunnen vertellen. In: Poëziekrant, jrg.21 (1997), nr.2, p.25-26. Elke Brems, Het mysterie van de verkeerde titel. Over ‘Het Geheim’ van Anna Enquist. In: Nieuw Wereldtijdschrift, jrg.14 (1997), nr.3, p.71-73. (recensie)Elke Brems, In elke kamer een val. Over ‘In Babylon’ van Marcel Möring. In: Nieuw Wereldtijdschrift, jrg. 14 (1997), nr.4, p.77-79. (recensie)Elke Brems, Over ‘Rozen op ijs’ van Monika van Paemel. In: Nieuw Wereldtijdschrift, jrg.14 (1997), nr.5, p.126-127. (recensie)Elke Brems, De mythe voorbij. In: Muziek en Woord, jrg.24 (1998), nr.286, p.3-4.Elke Brems, De wereld als navel. Bij de nieuwste bundel van Leonard Nolens. In: Poëziekrant, jrg.26 (2002), nr.3, p.23-24. (recensie)Elke Brems, Sporen van afwezigheid. Over ‘De Bramenpluk’ van Miriam Van hee. In: Poëziekrant, jrg.26 (2002), nr.5, p.42. (recensie)Elke Brems, Ain’t no woodman, I’m the woodman’s son. Timmerwerk van Joris Note. In: Leesidee, jrg.8 (2002), nr.8, p.594-595. (recensie)Elke Brems, Voorgoed verdwenen tovenaar. Definitieve versie van de Verzamelde gedichten van Hans Warren. In: Poëziekrant, jrg.27 (2003), nr.2, p.18-20. (recensie)Elke Brems, Inventarisatiespelletjes. Over de bundel 'Dierentalen' van Rudy Kousbroek. In: Poëziekrant, jrg.27 (2003), nr.3, p.44. (recensie)Elke Brems, Buigzaam: komma. Over de nieuwe bundel van Jan Lauwereyns. In: Poëziekrant, jrg.27 (2003), nr.4, p.23-24. (recensie)Elke Brems, Flanders literature. A mirror to daily life. In: Diplomatic News, September/October 2003, nr.13, p.37-38.Elke Brems, Sacraal huis-, tuin- en keukengehalte. Over de poëzie van Charles Ducal. In: Poëziekrant, jrg.28 (2004), nr. 1-2, p.40-43.Elke Brems, Kritische notities over zeven gedichten. In: Revolver, jrg.30 (2004), nr.4, p.57-62.Elke Brems, De klungelende mens. Over Minuscule oorlogen van Toon Tellegen. In: Poëziekrant, jrg.29 (2005), nr.3, p.67-68. (recensie)Elke Brems, Dertig jaar poëzie in Vlaanderen en Nederland. In: Poëziekrant, jrg.30 (2006), nr.3 (Samenstelling en inleiding EB)Elke Brems, Vrienden van de poëzie. recensie van Odile Heynders, Correspondenties. Gedichten lezen met gedichten. In: Poëziekrant, jrg.31 (2007), nr.1, p.67-68.Elke Brems, Gezelligheid geen troef. Over de bundel ‘Situaties’ van Eva Gerlach. In: Poëziekrant, jrg.31 (2007), p. 93-94Elke Brems, Eigenzinnig en ouderwets. Johan Reijmerink, Honger naar het absolute. Beschouwingen over dichters als grensganger. In: Poëziekrant, 31, 8, nov-dec 2007. p.83-84.Elke Brems, Een lek in het zwijgen. Over Watou. In: Muziek en Woord, jrg.33 (2007), nr.394.Elke Brems, De onbereikbare kern. Over Miriam Van hee. In: Poëziekrant, jrg.32 (2008), nr.1, p.78-80.Elke Brems, Een deuntje bij het ontbijt. Over de poëzie van Sacha Blé. In: Poëziekrant, jrg.32 (2008), nr.3, p.91-92.